BNC-medipharm CTY TNHH TMDV Y TẾ BÌNH NGHĨA
Địa chỉ: Tầng 1 Tòa nơ 22 KĐT Pháp Vân, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
Tel : 0333.039.906
Fax : (024) 3686 0838 – (024).8668 6800
E-mail : info@bncmedipharm.com

 

    .